اردوی مشهد مقدس ممتازین علمی دانشگاه - سایت امور دانشجویی مرکزآموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 05 خرداد 1398

اردوی مشهد مقدس ممتازین علمی دانشگاه

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی مرکز ، دانشجویان ممتاز علمی (رتبه های اول و دوم هر ورودی رشته بر اساس معدل کل ) به مشهد مقدس اعزام می شوند.

دانشجویان ممتاز علمی که اسامی آنها به پیوست می باشد، جهت ثبت نام در اردوی مشهد حداکثر تا تاریخ 20 خرداد ماه با مراجعه و یا تماس با واحد فرهنگی دانشگاه حضور خود را قطعی نمایند.
جزئیات اردو:
روز حرکت : 5 تیرماه ساعت 21
روز برگشت مشهد : 9 تیرماه ساعت 13
هزینه هرنفر : 70 هزار تومان
شماره تماس : نصیری09184356434
دانشجویان محترم بایستی مبلغ فوق را از طریق کارتخوان موجود در امور دانشجویی (آقای کرمی) پرداخت نمایند.

اسامی ممتازین